Miembros del Consello Galego de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible.

Forma parte de las Entidades Prestadoras de Servizos Sociais - ver aquí.